Som una entitat sense afany de lucre i com a tal, mantenim forts vincles amb altres organitzacions. Formem amb elles una xarxa que ens permet intercanviar coneixements i experiències, que ens inspiren i ajuden a millorar.

Des de 1999, la Residència Assís forma part de FEATE (la Federació d’Entitats d’Assistència a la Tercera Edat sense afany de lucre). Aquesta federació ens representa a través de la Taula del Tercer Sector i la Confederació.

Altres entitats de les que la Fundació hi forma part:

  • Coordinadora Catalana de Fundacions
  • Federació Catalana del Voluntariat
  • Observatori del Tercer Sector
  • Ajuntament de St. Quirze del Vallès
  • Departament de treball, afers socials i Família
  • Franciscans Caputxins de Catalunya i Balears
  • Creu Roja  de Sabadell