La Residència Assis dos cops l’any publica un butlletí “La Família Assis”, que és possible gràcies a la col·laboració dels nostres residents. Escrits, poemes, reflexions, il·lustracions i fotografies, tot hi te cabuda!