A la Residència treballem amb un enfoc bio-psico-social, que asseguri el benestar integral dels seus residents. Els serveis que hi intervenen de manera directa són:

Assistència a la vida diària

Els auxiliars de geriatria són els professionals que garanteixen el manteniment de l’autonomia dels residents. De la mateixa forma, quan perden capacitats, hi proporcionen les ajudes necessàries per a mantenir el benestar. Les responsabilitats d’aquest equip són les vinculades a la higiene, l’alimentació, la cura de l’aspecte personal i de l’entorn. Hi posem especial atenció a les emocions i les necessitats que es poden presentar en el dia a dia.

Fisioteràpia i Rehabilitació

El fisioterapeuta de la Residència Assís treballa pel manteniment de les funcions físiques dels residents: rehabilitant en cas de lesió o treballant activament en la prevenció de la pèrdua de mobilitat.

Cura de la salut

L’equip sanitari de la Residència Assís, amb el doctor Jaume Casadevall al capdavant, vetlla per la salut dels residents: fa seguiment personalitzat en cas de malalties cròniques o agudes, diagnòstic i tractament de dolències puntuals i deriva al pacients als especialistes o centres si s’escau.

Atenció social

La treballadora social de la Residència Assís atén i informa als residents i les seves famílies al llarg de tota l’estada, creant canals de comunicació entre el que passa a la residència, les famílies i les administracions públiques. Així, informa a usuaris i famílies abans i durant l’ingrés, potencia els vincles familiars a la vegada que informa i gestiona de possibles ajuts i tràmits amb els ens públics.

Suport psicològic

La psicòloga de la Residència Assís, contractada a través de l’empresa externa Tecnofisio, té cura del manteniment i rehabilitació de les funcions cognitives de la nostra gent gran (com ara l’orientació, l’atenció, la memòria o el llenguatge, entre d’altres). Col·labora en l’estimulació neuropsicològica i vetlla pel benestar emocional dels residents oferint atenció psicològica personalitzada. Per últim, fomenta els vincles entre els residents mitjançant activitats de grup.

Educadora social

És la professional responsable de dinamitzar la vida dels residents i procurar la participació activa de tots ells en les activitats programades.

Funcions principals:

  • Organització i dinamització d’esdeveniments i activitats
  • Creació d’espais lúdics, d’oci i cultura
  • Estimulació d’interessos
  • Fomentar la cohesió de grup
  • Afavorir l’ intercanvi d’idees i experiències

Terapeuta ocupacional

Aquesta professional externa, contractada a l’empresa Tecnofisio, te com principals funcions el manteniment de les habilitats motrius dels residents, la recerca de tècniques de millora de les possibilitats d’autocura dels usuaris així com la atenció a la diferència de cadascun dels residents en els processos de rehabilitació de la motricitat fina.

Les activitats programades estan sempre lligades a la motivació del resident i, per tant, han de ser significatives per a ells.

Aquest treball motriu està sempre vinculat amb l’esfera cognitiva, social i espiritual.

La Governanta

És la responsable de serveis i tasques domèstiques, encarregada de coordinar el funcionament logístic i de manteniment de la casa, coordina l’equip de la neteja de totes les estances, roba de parament de la casa i també la dels propis residents (canvis de temporada).

Tasques domèstiques

En aquesta àrea hi comprenen totes les àrees vinculades al subministrament i preparació dels àpats dels residents, el servei de bugaderia, transport i d’altres serveis complementaris.

Pel que fa a la restauració és l’empresa COMERTEL qui elabora els plats que gaudeixen els residents, sempre amb la supervisió i programació d’una dietista que té en compte els valors nutricionals i les necessitats específiques de cada usuari i complint estrictament amb la normativa de seguretat alimentària.

Els serveis de neteja i bugaderia assegura un ambient net, saludable, de gran seguretat i confort per als usuaris. Per últim, la residència compta amb un transport propi que assegura una mobilitat còmoda i segura dels residents a l’hora de realitzar activitats.

Altres serveis complementaris que ens ajuden a fer de la Residència Assís una llar:

Neteja especial: Neteges Coral (Terrassa)

Bugaderia de roba de llit i bany: Línia Pràctica (Barberà del Vallès)

Jardineria: L’Espígol (St. Quirze del Vallès)

Atenció indirecta

La resta de l’equip que treballa a la Residència Assís, presta serveis d’atenció indirecta als usuaris, però imprescindibles pel bon funcionament de la institució i el benestar dels residents. En aquest grup s’hi inclouria el personal de gestió de àrees com la direcció, tasques administratives, recursos humans, comunicació, fundraising, voluntariat i recepció.