La Residència ASSÍS està ubicada a Sant Quirze del Vallès i és on es desenvolupa l’obra de la Fundació Privada i Benèfica ASSÍS.

En coincidència absoluta amb el fi fundacional, l’objectiu de la Residència ASSÍS és oferir atenció integral de qualitat a persones grans, amb independència i confidencialitat dels seus recursos econòmics i grau de dependència.

  • Volem acompanyar als residents i a les seves famílies en el procés de l’envelliment.
  • Programem un treball personalitzat per atendre les necessitats de les persones residents.
  • Oferim als residents una llar amb un clima de professionalitat, seguretat i respecte.
  • Treballem per perllongar l’autonomia personal i social el màxim de temps possible.

Llar residència

A la residència Assís viuen persones procedents de l’entorn geogràfic de Sant Quirze del Vallès i del Barcelonès. Persones amb les quals compartim valors i que se senten atretes per la tasca que desenvolupem.

Totes les persones que hi viuen, sigui quina sigui la seva tipologia i el seu nivell de participació, són tinguts en compte.

S’articulen de manera diferenciada, per poder oferir a cadascú el que necessita, sent sempre molt curosos en el respecte i les individualitats.

Comptem amb 40 places privades per acollir residents autònoms que tenen accés a tots els nostres serveis.

Residència assistida

L’atenció bio-psico-social i espiritual de tots els residents, es canalitza mitjançant serveis que estructuren llurs vides quotidianes.

Totes les persones que viuen a ASSÍS, sigui quina sigui la seva tipologia i el seu nivell de participació, són tinguts en compte.

S’articulen de manera diferenciada, per poder oferir a cadascú el que necessita, sent sempre molt curosos en el respecte i les individualitats.

Comptem amb 70 places assistides per a persones amb diferents graus de dependència, de les quals:

  • 50 places assistides són privades.
  • 20 places assistides són CONCERTADES PER L’Administració pública de la Generalitat de Catalunya.