*Camps obligatoris

L'informem que podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials enviant un e-mail a l'adreça de correu
electrònic: recursoshumans@fassis.es.

Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna

Adreça

Sant Quirze del Vallès, Terrassa, Sabadell, Barcelona

937 21 41 16