A la residència Assís viuen persones procedents de l’entorn geogràfic de Sant Quirze del Vallès i del Barcelonès. Es tracta de persones que comparteixen els nostres valors o bé que venen atrets per la tasca que hi desenvolupen els nostres professionals.

Nous reptes

L’augment de l’esperança de vida en els darrers anys ha generat necessitats com ara situacions de dependència i malalties cròniques que creen nous reptes al nostre model assistencial que a la Residència Assís ha esdevingut una eina dinàmica i en constant evolució.

Envelliment actiu

Treballem de manera multidisciplinar per tenir cura dels àmbits més importants de la vida dels nostres residents: la salut, l’estat d’ànim, l’entorn social i les necessitats espirituals (atenció integral bio-psico-social) es tracten de manera coordinada i transversal de la mà del nostre equip. Busquem, en definitiva, una estada confortable que afavoreixi un envelliment actiu i saludable.

Atenció personalitzada

Definim el disseny del serveis necessaris per a cadascun dels residents des del seu primer contacte amb la residència, abans de l’ingrés, amb el futur resident i els seus familiars. Sempre respectant els desitjos i opinions del resident tots els membres de l’equip estudiem les seves necessitats i determinem quines estratègies es seguiran.

Coneixem a cada resident i procurem que cada persona tingui l’atenció sanitària i emocional que  necessita en cada moment a la residència, per això ens reunim tot l’equip, cada setmana per poder  consensuar objectius i d’avaluar els resultats i modificar, si cal, el Pla Interdisciplinari d’Atenció Individual (PIAI).